Privacybeleid

 

Ruitershop Walho bvba gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. Persoonlijke 
gegevens worden vertrouwelijk behandeld door Ruitershop Walho bvba en slechts gebruikt voor de 
doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. Gegevens kunnen 
worden opgeslagen in één of meerdere databanken. Persoonlijke gegevens worden niet aan 
derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage